Κατοικίδια και Τρίτη Ηλικία

Κατοικίδια και Τρίτη Ηλικία

Πολλές έρευνες καταλήγουν ότι η σοβαρότερη ασθένεια είναι η μοναξιά…. η αγάπη είναι το καλύτερο φάρμακο και το κατοικίδιο είναι από τις καλύτερες φυσικές πηγές αυτού του φαρμάκου