Οι αρχές μας

“Εάν τα πρότυπα της κοινωνίας διδάξουν το άτομο να είναι τρυφερό με τα ζώα και να τα νοιάζεται, τότε το …