Οι στόχοι της ΠΦΟ:

  • Η παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης για τα ζώα.
  • Η ριζική ανανέωση του νομικού πλαισίου προστασίας των ζώων, ώστε να ανταποκρίνεται στις θέσεις της σύγχρονης επιστήμης και της ηθικής και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των ζώων από κάθε μορφή βαναυσότητας, συμπεριλαμβανομένης της παραμέλησης, είτε προέρχεται από ιδιώτη, είτε από οργανισμό ή κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι ο εκσυγχρονισμός του Δικαίου είναι αναγκαίος και ότι θα αποτελέσει τεράστια πρόοδο για την ελληνική κοινωνία.
  • Η βελτίωση των επιπέδων ευζωίας για όλα τα ζώα, ζώα συντροφιάς, παραγωγικά,  ζώα που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία, για εκπαίδευση, ζώα εργασίας, άγρια ζώα, πειραματόζωα.
  • Η ένταξη, στη διδακτέα ύλη της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκπαιδευτικής ενότητας πάνω στη σχέση της κακοποίησης ζώων με την ενδοοικογενειακή βία – και η σχετική ενημέρωση/εκπαίδευση όλων των αρμόδιων φορέων (προστασίας ζώων, παιδικής προστασίας, προστασίας γυναικών, κλπ).
  • Η κινητοποίηση των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων για την υπεράσπιση των ζώων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση ότι η βαναυσότητα απέναντι στα ζώα δε μπορεί να είναι αποδεκτή και ότι η εξάλειψή της αποτελεί ευθύνη όλων.
  • Η άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για να λαμβάνονται υπόψη στις δημόσιες πολιτικές οι ανάγκες των ζώων και ο σεβασμός του περιβάλλοντός τους, των φυσικών τους πόρων, των οικοτόπων τους και της κινητικότητάς τους.
  • Η παρουσίαση προτάσεων στα πολιτικά κόμματα, με σκοπό να στηρίξουν τις αξίες που εκπροσωπούμε.
  • Η υποβολή σε δημόσιο διάλογο προτάσεων τροποποίησης των δημόσιων πολιτικών, καθώς και η προώθηση αυτών των προτάσεων σε όλους τους θεσμούς.