Απεγκλωβισμός ζώων/ αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού σώματος)

Σύμφωνα με το άρ. 1 §1 περ. α΄ του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ258/τ.Α΄), ως αντικ/κε από το άρ. 63 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ73/τ.Α΄)«Το Πυροσβεστικό Σώμα … έχει ως αποστολή: α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.». Ως φυσικό περιβάλλον ορίζεται το συνονθύλευμα όλων των ζωντανών οργανισμών και της άβιας ύλης που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Επομένως, αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι και η προστασία των ζώων, όπως ο απεγκλωβισμός ζώων από δέντρα, αυτοκινητοδρόμους και φρεάτια υδροσυλλεκτών και αγωγούς ομβρίων υδάτων, αλλά κι από κάθε άλλο χώρο που υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν. Έτσι, οποιαδήποτε άρνηση παροχής βοήθειας οφείλει να καταγγέλλεται.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική νομοθεσία πατώντας εδώ  και εδώ